Syndroom van Ménière

Wat is het syndroom van Ménière?
Het syndroom van Ménière is een aandoening waarbij drie symptomen voorkomen. Deze drie symptomen zijn heftige duizelingen, gehoorverlies en oorsuizen (dit wordt ook wel tinnitus genoemd). Deze symptomen worden veroorzaakt door twee dingen. Ten eerste komen de vloeistoffen endolymfe en perilymfe, die allebei in het oor voorkomen maar normaal gesproken niet met elkaar in aanraking komen, met elkaar in aanraking. Hierdoor raakt het evenwichtscentrum in de hersenen verstoord. Dit veroorzaakt heftige duizelingen bij de ziekte van Ménière. Tegelijkertijd worden ook de haarcellen in het slakkenhuis van het oor beschadigd tijdens een aanval van het syndroom van Ménière. Deze beschadiging heeft gehoorverlies en oorsuizen tot blijvend gevolg.

Is er een behandeling?
Er is helaas nog geen behandeling gevonden die een aanval van het syndroom van Ménière voorkomt. Wel zijn er middelen om de gevolgen van de ziekte van Ménière minder heftig te maken. Zo kan de patiënt een prismabril krijgen. Met deze bril blijven de ogen in een natuurlijke stand staan, waardoor het evenwicht van de patiënt minder verstoord wordt. Een prismabril kan dan ook een manier zijn om duizelingen bij patiënten van het syndroom van Ménière te verminderen. Ook wordt er veel gewerkt met gentamicine therapie. Bij deze therapie wordt er antibioticum in het middenoor gespoten, waardoor de trilhaartjes in het evenwichtsorgaan worden vernietigd. Vaak behoren, na zo’n behandeling, duizelingen tot verleden tijd. Echter, de patiënt kan, als hij of zij al gehoorverlies of oorsuizen heeft opgelopen, wel last blijven houden van deze twee symptomen.

Conclusie
Het syndroom van Ménière is een ziekte waarbij de patiënt last heeft van aanvallen van duizelingen, waardoor gehoorverlies en oorsuizen een blijvend gevolg kunnen zijn. Er is helaas nog geen behandeling gevonden die deze aanvallen kan voorkomen, waardoor de behandeling van het syndroom van Ménière vaak de vorm aanneemt van het bestrijden van symptomen.

Share This Post

Post Comment