Wat wordt er nu gedaan tegen de ziekte van Ménière?

Wat is de ziekte van Ménière?
De ziekte van Ménière is een ziekte waarbij een patiënt last krijgt van zeer ernstige aanvallen. Deze aanvallen betekenen dat een patiënt enorme duizelingen krijgt waardoor hij of zij enorm misselijk wordt. Dankzij de misselijkheid moet de patiënt vaak braken en kan hij of zij niets anders doen dan met de ogen dicht op bed gaan liggen en wachten tot een aanval over is. Helaas kan een aanval urenlang duren en is dit heel heftig. Zelfs als een aanval voorbij is, kunnen de duizelingen nog dagen tot weken blijven aanhouden.

Behandeling voor de ziekte van Ménière
Hoewel er nog geen perfecte oplossing is om de ziekte van Ménière volledig te kunnen bestrijden, zijn er wel manieren gevonden om de aanvallen van duizelingen enigszins te verminderen of, in sommige gevallen, zelfs volledig te bestrijden. Zo kunnen patiënten een prismabril dragen. Deze bril stimuleert de ogen om in de natuurlijke stand te staan, waardoor het evenwichtsorgaan minder belast wordt. Als het evenwichtsorgaan minder belast wordt, vinden er ook minder duizelingen plaats. Een andere manier om aanvallen van duizelingen te voorkomen, is gentamicine therapie. Bij deze therapie wordt er antibioticum ingespoten in het middenoor van de patiënt, waardoor de trilhaartjes in het evenwichtsorgaan worden vernietigd. Hierdoor werkt het evenwichtsorgaan in het oor niet meer en kunnen duizelingen voorkomen worden.

Blijvende symptomen
Hoewel de aanvallen van duizelingen door de bovenstaande behandelingen enigszins voorkomen kunnen worden, kunnen de gevolgen van eerdere aanvallen niet altijd meer bestreden worden. Zo kunnen gehoorverlies en oorsuizen, als gevolg van een eerdere aanval, altijd blijven bestaan. Hier bestaat tot nu toe nog geen goede oplossing voor. De patiënt kan natuurlijk een hoortoestel dragen, maar helaas is dit slechts een symptoombestrijder.

Share This Post

Post Comment