Wat is de invloed van een Ménière aanval?

Wat is een Ménière aanval?
Tijdens een aanval van de ziekte van Ménière krijgt een patiënt enorme last van duizelingen. Deze duizelingen zijn zo heftig dat het een behoorlijke misselijkheid bij de patiënt kan veroorzaken. Dit kan ook braken tot gevolg hebben. Tijdens een Ménière aanval kan een patiënt vaak niets anders doen dan op bed liggen, de ogen sluiten en wachten tot de aanval voorbij is. Een aanval is enorm uitputtend en kan urenlang duren. Zelfs als een aanval voorbij is, blijft de patiënt last houden van “naweeën” van de aanval. Zo kunnen duizelingen nog dagen tot weken blijven aanhouden, waardoor het voor de patiënt praktisch onmogelijk wordt om het normale leven na een aanval snel weer op te pakken.

De invloed van een Ménière aanval
Het feit dat duizelingen na een aanval blijven hangen is niet het enige gevolg van een Ménière aanval. Helaas is het ook zo dat een patiënt blijvende gehoorschade kan oplopen door een aanval van de ziekte van Ménière. Deze gehoorschade bouwt zich op naarmate een patiënt vaker aanvallen heeft. Ook kunnen er oorsuizen ontstaan. Vaak beginnen deze bij één oor, maar in de meeste gevallen breiden de oorsuizen zich na verloop van tijd ook uit naar het andere oor. Door deze oorsuizen is het voor patiënten vaak niet meer mogelijk om zich goed te concentreren. Simpele activiteiten als rekensommen oplossen of het lezen van de krant worden enorm zwaar voor een patiënt. Bovendien komt een patiënt van de ziekte van Ménière, vanwege een verstoorde concentratie door de oorsuizen, zeer verstrooid over. De kwaliteit van het leven wordt door veel aanvallen van de ziekte van Ménière dus wel degelijk aangetast. Er zijn wel manieren om aanvallen van duizelingen te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van een prismabril en gentamicine therapie. Echter, opgedane symptomen zoals gehoorbeschadiging en oorsuizen kunnen niet meer opgelost worden.

Share This Post

Post Comment