Is er een behandeling voor de ziekte van Ménière?

Wat is de ziekte van Ménière eigenlijk?
De ziekte van Ménière is een ziekte die zich toont in de vorm van aanvallen. Tijdens deze aanvallen heeft een patiënt zoveel last van duizelingen, dat de patiënt enorm misselijk wordt en vaak moet braken. Een aanval is zo heftig dat een patiënt vaak niets anders kan dan op bed liggen met de ogen dicht en wachten tot de aanval voorbij is. Aanvallen kunnen wel uren duren en duizelingen na afloop van een aanval kunnen dagen tot weken aanhouden. Een aanval van de ziekte van Ménière is dus zeer heftig. Bovendien heeft een aanval tot gevolg dat een patiënt vaak last krijgt van gehoorverlies en oorsuizen.

Is er een behandeling voor deze ziekte?
Helaas is er nog geen behandeling gevonden die de ziekte van Ménière volledig kan bestrijden. Wel zijn er manieren gevonden om één van de drie symptomen (duizelingen, gehoorverlies en oorsuizen) te verminderen of weg te krijgen. Wanneer het symptoom duizelingen wordt voorkomen, kunnen heftige aanvallen deels ook voorkomen worden. Voor het voorkomen van duizelingen wordt er soms gebruik gemaakt van een prismabril. Een prismabril zet de ogen in de juiste stand, waardoor het evenwichtsorgaan minder belast wordt. Hierdoor kunnen duizelingen afnemen en in sommige gevallen zelfs helemaal verdwijnen. Ook kan een patiënt aan de slag gaan met gentamicine therapie, waarbij er antibioticum in het middenoor wordt gespoten. Bij deze therapie worden de trilhaartjes in het evenwichtsorgaan vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat het evenwichtsorgaan in het oor wordt uitgeschakeld, waardoor duizelingen in 90% tot 95% van de gevallen kan worden voorkomen. Dit zorgt er bij veel patiënten voor dat zij hun normale leven weer enigszins kunnen oppakken: een welkome verandering. Voor gehoorverlies bestaat er alleen een symptoombestrijder: een hoortoestel. Echter, hoe heftiger het gehoorverlies, hoe moeilijker het wordt om dit symptoom goed te bestrijden met een hoortoestel.

Share This Post

Post Comment